Pôdne podmienky

Pôdy pre vinič na Slovensku

Pôda v slovenskom
vinohradníctve

Slovensko je pestré nielen z hľadiska prírodných krás, rozmanitosti jeho fauny a flóry, ale aj z pohľadu geologického a geomorfologického. Šesť vinohradníckych oblastí Slovenska a v každej z nich iná pôda, iné podložie, iný terroir, iné vína.

Vinárska Akadémia Online teraz na DVD v predpredaji !

ZOBRAZIŤ OBSAH DVD

Práve pôda zohráva v kombinácii s polohou a lokálnou klímou kľúčovú úlohu k pochopeniu, čo je to terroir, originalita a autentickosť vína. Víno z tej istej odrody bude totiž pravdepodobne chutiť inak vo vašom vinohrade ako v susedovom. A prečo? Vinič je rastlina, ktorá dokáže ísť svojim koreňovým systémom až do niekoľkometrovej hĺbky. Pri nedostatku vlahy jeho koreňová sústava čerpá živiny a výživné látky práve z pôdy, a tak charakter a vlastnosti pôdy sa dostávajú aj do vína.  Stačí ak váš vinohrad rastie na kamenistej pôde a vedľajší na pieskovcovej a víno bude vo svojej chuti odlišné.

“Už uhorský polyhistor Matej Bel delil začiatkom 18. storočia naše vína na sírnaté, ohnivé a vápenaté, práve podľa charakteristiky, ktorú vína mali z hľadiska zloženia pôdy na ktorej hrozno vyrástlo a dozrelo.”

Pochopenie významu pôdy na výslednú chuť vína poznali už v 13. storočí mnísi z rehole cisterciánov. Ich zmysel pre detail viedol podľa legendy aj k ochutnávaniu pôdy, aby vedeli lepšie určiť jej vlastnosti. Nie každej odrode vyhovuje rovnaká pôda.

Menovanie všetkých pôdnych zložení vyskytujúcich sa na Slovensku by bolo veľmi obsiahle. Táto pestrosť však predstavuje obrovské bohatstvo pre autentickosť slovenských vín, aj vzhľadom na jedinečnosť výslednej chuti. Zaznievajú dokonca názory, že Slovensko možno porovnávať so slávnou francúzskou oblasťou – Burgundsko, ktoré sa preslávilo práve prepracovaným apelačným systémom, kde takmer každý vinohrad je začlenený do určitého stupňa kvality a triedy.

V zásade sa však u nás nachádzajú tieto pôdy:
– Kamenisté pôdy
– Štrkové pôdy
– Ľahké pôdy s vysokým obsahom skeletových  častíc z rozkladu hornín, štrku a piesku
– Stredne ťažké pôdy s vyšším obsahom hlinitých častíc
– Ťažké pôdy s vysokým podielom ílovitých častíc
– Pieskovcové pôdy
– Sopečné pôdy
– Vápencové pôdy

Najviac zastúpené sú u nás stredne ťažké ílovité a kamenisté pôdy. Vína dorobené z hrozna z týchto oblastí sú plnšie, extraktívnejšie a aromatickejšie. Ľahšie vína, ktoré sú ovocnejšie a sviežejšie pochádzajú spravidla z pieskovitých a štrkovitých pôd. Ak je pod vinohradom bridlica, vína sú minerálnejšie.