Pestované odrody

Odrody pestované na Slovensku

Odrody pestované na Slovensku

Na Slovensku možno oficiálne na trh uvádzať víno len z odrôd, ktoré sú zapísané v Listine registrovaných odrôd SR. V zásade sa delia na muštové a stolové. Muštové sú vhodné na výrobu kvalitných vín, stolové odrody, ako prezrádza už ich názov, sú vhodnejšie skôr na bežnú konzumáciu.

Vinárska Akadémia Online teraz na DVD v predpredaji !

ZOBRAZIŤ OBSAH DVD

Muštové odrody členíme na biele, tokajské a modré. Nie každá odroda sa hodí do každej oblasti či pôdy. Z tohto dôvodu vzniklo na Slovensku šesť vinohradníckych oblastí, z ktorých každá má svoje špecifiká.

“Z tradičných bielych muštových odrôd sú u nás na najväčšej výmere vysadené Veltlínske zelené, Rizling vlašský a Müller Thurgau. Nie je to náhoda, pretože tieto vína sú vhodné do našich klimatických podmienok.”

Rozhodne sa u nás darí aj Rizlingu rýnskemu a Tramínu červenému. V posledných rokoch sa začínajú presadzovať aj komerčne úspešné vína ako Chardonany, Sauvignon či Rulandské biele a šedé. V kategórii skorších a mladých vín majú nezastupiteľné miesto odrody ako Iršai Oliver, Muškát Ottonel či Muškát moravský. Kto by rád vedel, aké vína sa pili v minulosti, mal by siahnuť po Silvánskom zelenom alebo Dievčom hrozne.

Z modrých muštových odrôd hrajú na Slovensku prím Frankova modrá a Svätovavrinecké. Za posledné roky u nás výrazne vzrástli výsadby Cabernet Sauvignon a Alibernet, ktorý má u nás veľmi dobré podmienky. Do našich viníc neodmysliteľne patria aj odrody Rulandské modré (Pinot Noir) či Modrý portugal.

“Tokajské muštové odrody sú typickým príkladom toho, ako miestne špecifické klimatické a pôdne podmienky vygenerovali odrody, ktoré sú pre túto oblasť ideálne: Furmint, Lipovina, Muškát žltý a novšia Zeta. Podľa našej legislatívy je len z týchto odrôd povolené vyrábať svetoznáme tokajské putňové výbery.”

Významným slovenským príspevkom do svetovej vinárskej originality sú nepochybne slovenské novošľachtence, teda odrody, ktoré boli vyšľachtené práve do našich podmienok. Postarali sa o to najmä slovenskí šľachtitelia Dorota Pospíšilová, Ondrej Korpás a Tibor Ruman. Práve z ich ‘dielní’ vzišli biele vína ako Devín, Noria, Milia či slovenské ‘modré rieky’ Dunaj, Hron, Nitria, Rudava, Váh a Rosa. Tieto odrody a vína z nich vyrobené sú nepochybne našim unikátom a márne by ste ich hľadali v okolitých krajinách. Niektoré z nich sú už teraz veľmi obľúbené, napr. Devín či Dunaj, iné si ešte len postupne hľadajú svoju cestu ku konzumentovi.