Výroba vína

Výroba vína na Slovensku

Výroba vína na Slovensku

Do roku 1948 sa výroba vín koncentrovala prevažne v rukách malých rodinných vinárstiev, ktoré obrábali aj vlastné vinohrady. Neskôr po založení veľkých družstiev sa situácia výrazne zmenila.

Vinárska Akadémia Online teraz na DVD v predpredaji !

ZOBRAZIŤ OBSAH DVD

Štát vinohradnícku pôdu znárodnil a sústredil na efektívne dorábanie veľkého množstva vína, cieľom ktorého bola skôr kvantita, ako dôraz na kvalitu. Na druhej strane sa plocha vinohradov zdvojnásobila.

Po roku 1989 veľké štátne podniky postupne utlmovali svoju výrobu, pretože trh začal vyžadovať víno s dôrazom na kvalitu. Vznikli rodinné podniky, ktoré sa snažili vrátiť k tradíciám dorábania vína spred roku 1948.

Investície do nových moderných lisovacích zariadení, nerezových tankov, chladiacich systémov udržiavajúcich počas prebiehajúcej fermentácie optimálnu a stabilnú teplotu či uplatňovanie vedeckých poznatkov z oblasti biotechnológie, mikrobiológie a fyziky spôsobilo, že u nás sa v súčasnosti dorábajú vína na takej kvalitatívnej úrovni, ako nikdy v minulosti.

“Všeobecné moderné metódy dokážu v maximálnej možnej miere skrátiť čas medzi zberom hrozna a jeho následným spracovaním v takej miere, aby bolo možné vyťažiť zo získanej suroviny väčšinu jeho pozitívnych látok, ktoré majú vplyv na budúcu aromatiku a charakter vína.”

Moderné výrobné postupy dnes praktizujú ako menšie rodinné vinárstva, tak aj stredne veľké firmy, ktoré sú dnes hlavnými nositeľmi kvality v tejto oblasti. Posledné roky však aj veľké podniky začínajú investovať do špičkovej technológie, ktorá im umožňuje pozitívne reagovať na vzrastajúcu kvalitu vín na našom trhu. Okrem nádob z nerezu sa na školenie a zrenie vín používajú aj drevené sudy. Špičkové červené vína zrejú často aj v barikových sudoch. Použitie moderných reduktívnych postupov pri dorábaní vína sa odráža aj v ich výslednej chuti.

Sú to spravidla svieže, ovocné vína s primárnou aromatikou, ktoré pôsobia čisto a povzbudivo. Výroba moderných vín si vyžaduje značné vstupné investície, preto časť najmä menších až drobných vinárov naďalej spracováva víno tradičným spôsobom, kedy hrozno po pomletí dlhšie leží na šupkách a neskôr zreje v klasických drevených sudoch. Víno býva ťažšie, potrebuje viac času na zrenie vo fľaši a často sa prejavuje výraznejšou prítomnosťou tanínov a trieslovín.