Národný salón vín

Národný salón vín
Slovenskej republiky

Národný salón vín
Slovenskej republiky

Národný salón vín sídli v Apponyiho paláci v historickom centre Bratislavy, kde je aj možnosť degustácie tejto reprezentatívnej vzorky vín.

Vinárska Akadémia Online teraz na DVD v predpredaji !

ZOBRAZIŤ OBSAH DVD

Národný salón vín sa dnes teší veľkej obľube a prestíži, pretože všetky vybrané vína musia spĺňať určené kritériá a zákazník sa často rozhoduje práve na základe informácie, že dané víno je zaradené do salónu.

V zmysle štatútu súťaže vína hodnotia degustačné komisie, za účasti erudovaných slovenských degustátorov, ktorí majú platné degustačné skúšky podľa európskych noriem a dlhoročné skúsenosti v hodnotení vín. Vína sa hodnotia v ôsmich kategóriách: vína biele tiché suché, tiché biele polosuché a polosladké, prírodne sladké, šumivé, tokajské, tiché ružové suché, polosuché a polosladké, červené tiché suché, tiché červené polosuché a polosladké.

V záujme najvyššej objektivity sa každé víno hodnotí v dvoch nezávislých komisiách vín. Víťazi jednotlivých kategórií sa vyhlasujú len za predpokladu, ak je v salóne umiestnených v konkrétnej kategórii aspoň 5 vín.